Община Лъки

Община Лъки
Община Лъки2019-12-28T21:15:49+00:00

Географско разположение

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западни Родопи. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. В близост е до международно известния Бачковски манастир и преди курорта Пампорово. На нейната територия се намира  манастирския комллекс “Кръстова гора-Св.Троица” – известен в цялата страна и Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм. Районът се намира в живописните клисури на р.Манастирска, р.Дряновска,  р.Юговска, р.Лъкинска, р.Белишка.

На територията на общината с административен център – град Лъки са разположени осем села – Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово. Релефът е типично планински. Представлява лабиринт от ридове с различна дължина и посока. Между тях протичат няколко реки и множество по-малки потоци. Растителността е представена от няколко основни дървестни вида – бял бор, смърч, ела, бук, дъб и габър. Животинските видове са типични за тази част на Родопите – благороден елен, елен-лопатар, дива свиня, вълк, мечка.

0
Население
0
Площ
0
Селища

Икономика и Демография

Град Лъки възниква, благодарение на рудните залежи на които е богат този район. И днес основен дял в местната икономика заема рудодобива. Днес функционират два рудника – Джурково и Дружба. В миналото рудниците бяха повече, но с настъпилите промени в обществените и икономически условия, те бяха закрити. На територията на града функционира и обогатителна фабрика, където добитата руда преминава първична обработка, след което се превозва до КЦМ „Пловдив“, където се преработва до краен продукт.

В града функционират и няколко плетачни цеха. Макар и с намалено производство все още финкционира и завод „Преспа“. В него се изработва мъжка и дамска конфекция за страната и чужбина. Друг дял от икономиката заема дърводобива и дървопреработвателната промишленост. На територията на общината има няколко дървопреработвателни цеха.

Преди промените, настъпили у нас през 1989 г. общината има население от .. 5655 души (1984 г.).

 След това постепенно с иконимическите трудности, закриването на рудник „Лъкавица“ и съкращаването на някои производстава, започва масова миграция на населението към Асеновград и Пловдив. Започва обезлюдяване на селата и закриването на училища и детски градини.

При последното преброяване през 2011 г. община Лъки има население от 2902 души – 2128 в град Лъки и 774 в селата. За последните 10 години населението е намаляло с 1142 души (при преброяването през 2001 г. населението е 4044 души – от тях 2074 в град Лъки и 1970 в селата).

И тук както и в цялата страна е налице, демографска криза и миграция към големите градове и обезлюдяване на селата. Надявам се администрацията на града и държавата да намерят начин да задържат младите хора в града ни и да привлекат чуждестранни туристи и граждани, които да харесат града и селата ни и да решат да останат тук, да увеличат населението на общината, да донесат своите мечти и надежди при нас и заедно да можем да ги осъществим.

Джон Муир

“Стой близо до сърцето на природата… понякога изчезвай за малко, изкачи планина или прекарай седмица в гората. Почисти духа си”

Населени места в Община Лъки

2019-12-26T12:00:11+00:00

Югово

Географски (GPS) координати: N 41°52'55“.71, E 24°48'02“.79 Надморска височина 700 м, Жители 47 Разположение на село Югово Това е първото [...]

2019-12-26T11:34:21+00:00

Манастир

Географски (GPS) координати: N 41°44'48“.94, E 24°51'22“.33 Надморска височина 1450 м, Жители 81 Разположение Село Манастир е разположено по [...]

2019-12-26T11:13:11+00:00

Лъкавица

Географски (GPS) координати: N 41°47'48“.10, E 24°51'07“.08 Надморска височина 1000 м, Жители 23 След като подминете Лъки и потеглите [...]

2019-12-25T23:51:53+00:00

Здравец

Географски (GPS) координати: N 41°44'52“.79, E 24°47'57“.45 Надморска височина 1200 м, жители 46 История на село Здравец В миналото [...]

2019-12-25T23:14:29+00:00

Дряново

Географски (GPS) координати: N 41°47'38“.63, E 24°47'10“.93 Надморска височина 1100 м, Жители 189 Как да стигнем до Дряново След [...]

2019-12-25T23:12:37+00:00

Джурково

Кратка история На 13 км южно от град Лъки е разположено село Джурково. То се намира в подножието на [...]

2019-12-25T23:11:11+00:00

Борово

Преди да стигнете Лъки, ще видите разклон, ако продължите напред ще стигнете град Лъки. Ако завиете в ляво, след [...]

2019-12-26T11:34:40+00:00

Белица

Селото е разположено на десния бряг на река Белишка, между ридовете Градище и Крушевска планина. Според местните фолклорни легенди, [...]

Управници на Община Лъки

Ангел Бързински

1960-1960

Петър Рашев

Петър Рашев

1960-1961

Асен Янков

Асен Янков

1961-1963

Васил Димитров

Васил Димитров

1963-1965

Петър Дичев

Петър Дичев

1965-1969

Васил Димитров

Васил Димитров

1969-1974

Васил Стоев

Васил Стоев

1974-1979

Панайот Янев

Панайот Янев

1979-1991

Красимир Манов

Красимир Манов

1991-1999

Славчо Лилов

Славчо Лилов

1999-2003

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

2003-2007

Красимир Манов

Красимир Манов

2007-2011

Валентин Симеонов

Валентин Симеонов

2011-2015

Валентин Симеонов

Валентин Симеонов

2015-2019

Валентин Симеонов

Валентин Симеонов

2019-2023